524886476228435

Vision & Mission

Mission for True North Efterskole

True North Efterskole stræber mod at være en international model for fremragende uddannelse. Gennem et stærkt læringsfællesskab styrkes elever, lærere, ledere og forældre til at maksimere udviklingen af den enkeltes potentiale. Dette ved at styrke den enkeltes livsduelighed gennem faglighed, personlige styrkesider samt sociale kompetencer til at kunne navigere et meningsfuldt liv.

Vision for True North Efterskole

  • True North Efterskoles ansatte er rollemodeller, der kendetegnes ved de karakteristiske træk for højt præsterende teams, såsom samarbejde, åben kommunikation og passion for undervisning og læring.
  • True North Efterskoles ansatte er dedikeret til at skabe kontinuerlige forbedringer via underviser – og lederkompetence-systemet. En proces med løbende evaluering og feedback.
  • True North Efterskole er en faglig ambitiøs skole med stærkt fokus på effektiv klasseledelse, og positive relationer mellem elever og ansatte.
  • True North Efterskoles læringsmiljø afspejler skolens pædagogik og værdier.
  • True North Efterskole anvender den nyeste teknologi til at understøtte undervisningen samt skolens pædagogiske mission.
  • True North Efterskole fastholder et stærkt fokus på at udvikle elevernes karaktér, samt at hjælpe eleverne med at identificere og videreudvikle deres styrkesider.
  • True North Efterskoles elever og ansatte opretholder et udviklende mindset og en stærk målorientering.
  • True North Efterskoles elever demonstrerer kendetegnene ved at være motiverede for at lære.
  • True North Efterskoles ansatte betragtes alle som undervisere, og som en del af underviserteamet. Således er alle ansatte på TNE rollemodeller for eleverne og ansvarlige for at optimere elevernes succes.
  • True North Efterskoles forældre betragtes som en vigtig del af skolens formel for elevernes succes. Skolen tilbyder specifikke værktøjer, der assisterer forældrene i deres rolle som støttepersoner for elevens lærings- og udviklingsproces.

 

Enhver, der træder ind på skolen, vil opleve en levende synergi samt en smittende entusiasme og passion for at hjælpe den kommende generation med at udvikle deres livsduelighed. Man vil opleve et skolesystem, der naturligt inspirerer til at være den bedste udgave af sig selv.

Følg os på instagram

#truenorthefterskole