524886476228435

Værdigrundlag

Værdigrundlag

På True North Efterskole Snaptun / Snaptun Efterskole har vi som grundlæggende værdi en tro på det enkelte menneskes evner og vilje til selv, og i fællesskab med andre, at udvikle sig fagligt, personligt og socialt. En tro på at gensidig respekt og forventninger samt det at stille krav til hinanden, er grundlæggende elementer i opdragelsen og udviklingen af det enkelte menneske og er forudsætningen for at kunne tage ansvar og forvalte frihed. En tro på betydningen af at lære eleverne demokratiets virkemidler med pligter og rettigheder. En tro på at læring, omsorg, oplevelser og udfordringer er væsentlige for den enkeltes udvikling til livsdueligt selvstændigt individ, der kan tage ansvar og navigere i eget liv.

Efterskolens hverdag og dagligdag skal søge at skabe frirum for elevernes personlige udvikling og styrke deres personlige, sociale og demokratiske kompetencer. Skolen skal indgå som en integreret del af lokalsamfundet og have et nært samarbejde med relevante lokale uddannelsesinstitutioner, foreninger og lokalområdets ressourcer.

Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses afgangsprøver. Undervisningen i disse fag indgår i sammenhæng med de for skolen karakteristiske aktiviteter og tilvalgsfag, sådan at praksis og teori opleves sammenhængende. Det prioriteres højt, at hver enkelt elev får den bedst mulige eksamen i alle fag, såvel de mundtlige som de skriftlige. 

Det er efterskolens målsætning, at det skal være udviklende, trygt og sjovt at være elev og medarbejder på True North Efterskole Snaptun / Snaptun Efterskole med det formål:


  • at styrke den enkeltes livsduelighed gennem udvikling af deres personlige, sociale og faglige kompetencer.
  • at udvikle elevernes evne til at navigere ressourcefuldt i håndtering af egne styrker og i det sociale fællesskab.
  • at fremme elevernes muligheder i fremtidens erhvervs- og samfundsliv.
  • at fremme elevernes medansvarlighed for sig selv og samfundet.
  • at bibringe eleverne en bevidsthed om den danske kulturarv og samtidig at rette elevens blik mod det internationale samfund og klodens mangfoldighed.

Efterskolens værdigrundlag og målsætning skal indgå som vigtige ingredienser i samspil mellem kreativitet, kunst, kultur, sport og natur. Skolen vil lade dette samspil og den faglige uddannelse indgå som én samlet uddannelses- og udviklingsproces, der skal sætte den enkelte i stand til at turde søge egne grænser og at udfolde sig såvel individuelt som i fællesskabet.


Det kræver viden, kreativitet, mod og tolerance at navigere i en kompleks verden. Samspillet mellem de personlige kompetencer, linjerne og fagene skaber det levende læringsrum, som skal give den unge den nødvendige ballast og alsidighed til at navigere i en moderne verden i kontinuerlig forandring.

True North Efterskole Snaptun
August 2012

Følg os på instagram

#truenorthefterskole