fbpx

Unlocking potential og kompaspunkterne

True North Efterskoles signaturfag

UP

Unlocking Potential (UP) er True North Efterskoles signaturfag. Solid faglighed, personligt lederskab og sociale kompetencer giver livsduelighed, og UP er en obligatorisk træning for alle elever, der vælger at gå på True North Efterskole. True North Efterskoles læringssystem er designet til at sikre, at eleverne får de bedste muligheder for at frigøre deres potentiale. UP–faget begynder, så snart eleverne træder ind på skolen.

5 personlige og sociale temaer for at opbygge deres styrker:

Skoleåret er organiseret, således at eleverne introduceres til 5 personlige og sociale temaer for at opbygge deres styrker:

Et Udviklende Mindset

Eleverne lærer forskellen på et fastlåst og et udviklende mindset, og får værktøjer og strategier, som kan bruges til at udvikle deres mindset. Dette indbefatter forståelsen af  deres eget potentiale, og håndtering af de udfordringer, de møder.

Hjernen på arbejde

Eleverne lærer fundamentet for, hvordan hjernen fungerer, samt de ”lær at lære” strategier, der passer bedst til den enkelte. Endelig lærer de ved hjælp af deres nysgerrighed og kreativitet at blive deres egen bedste coach.

Forandringslederskab

True Norths Karakterkompas hjælper eleverne til at udvikle en stærk karakter, som er nødvendig for forandringslederskab. En forandringsleder er et menneske, som modellerer selvforbedring for at kunne blomstre og skabe positive forandringer i de fællesskaber og den verden, de lever i. TNE underviser eleverne i forandringslederskab.

Social Kompetence

True North Efterskoleeleverne lærer kommunikations- og konflikthåndteringværktøjer. De lærer at udvikle empati for andre, i takt med at de udvikler deres egen modstandsdygtighed og får selvbeskyttende færdigheder. De lærer at løse problemer, så alle oplever at vinde.

Energistyring

Eleverne lærer principperne for at styre deres egen energi til at skabe fuldt engagement. De udvikler færdigheder til at anvende og styre deres fysiske, følelsesmæssige og mentale energi, mens de udvikler vaner, der giver succes. De lærer at operere ud fra deres egen personlige vision samt udvikle og praktisere effektiv målsætning.

Kompaspunkter

UP-undervisningen foregår med udgangspunkt i True North’s kompaspunkter, og vi arbejder med det personlige kompas og med det sociale kompas. True North’s kompaspunkter er navigationsværktøjer, som kan hjælpe eleverne med at komme derhen, hvor de gerne vil. Kompaspunkterne er baseret på forskning i, hvilke kvaliteter succesfulde mennesker i sund udvikling har tilfælles.

Indholdspunkterne i kompasset

  • Optimisme er kvaliteten at kunne se det positive i den nuværende situation og i fremtiden. At være optimistisk i sine tanker, ord og handlinger er et valg i enhver situation.
  • Vedholdenhed er at have den mentale og den følelsesmæssige styrke til at holde sig til sine mål – også når tingene bliver svære, eller når der dukker forhindringer op.
  • Ejerskab handler om at tage personligt ansvar for vores valg og de konsekvenser, de har. Det vil sige at undgå vanen med at beskylde andre, lyve og give op og i stedet tage ansvar, indrømme fejl og acceptere succes.
  • Integritet forekommer, når vores handlinger stemmer overens med vores værdier. Det handler om at lade vores adfærd afspejle det, vi ved er rigtigt.
  • Kommunikation handler om at være tydelige, når vi deler vores eget perspektiv, og om at lytte med det formål at forstå andre. Effektiv kommunikation involverer bevidsthed om de verbale og non-verbale signaler, vi sender og modtager.
  • Samarbejde er evnen til at arbejde effektivt sammen med andre. Det handler om troen på, at vi ofte kan opnå bedre resultater sammen med andre end alene.
  • Selvbeskyttelse er vores evne til at forblive tro mod vores værdier og overbevisninger på trods af fristelser og indflydelse fra andre.
  • Empati er evnen til at lytte og sætte sig ind i andres følelser og tanker. Det handler om at kunne skabe gode og ligeværdige relationer.
  • Respekt handler om at udvise respekt for sig selv og andre og er det sidste kompaspunkt, som binder alle de andre sammen.

 

I UP timerne bliver du undervist i at finde og bygge på dine styrkesider: Dine stærkeste karaktértræk, dine værdier og din måde at lære på. Du lærer at inddrage kompaspunkterne i dit liv og i dit arbejde samt at indgå i socialt forpligtende fællesskaber. Alle elever har to timers UP hver uge, og undervisningen foregår i naviteams med din navigationslærer som underviser.

Følg os på instagram

#truenorthefterskole