Rubenevaluering

Et evalueringsværktøj

Ruben er det evalueringsværktøj (udviklet af forsker Bente Jensen, Aarhus Universitet) vi bruger til at evaluere elevernes udvikling i løbet af efterskoleåret i de faglige fag (dansk, matematik, naturfag og engelsk) og til evaluering af elevens evne til at arbejde innovativt og kreativt samt even til at samarbejde med andre om at finde løsninger. Inden efterskoleårets start udfylder eleven sammen med sine forældre evalueringens “nulpunksmåling” og “målsætning”

På de tre parametre:

  • Måling på fagene Dansk, Engelsk, Fysik/Kemi og Matematik
  • Vurdering af elevens evne til at arbejde innovativt og kreativt
  • Vurdering af elevens evne til at samarbejde med andre om at finde løsninger

Hvordan?

Eleven indtaster sammen med sine forældre ligeledes sine karakterer i de fire ovennævnte fag samt de karakterer han/hun ønsker at opnå i fagene. Tre gange i løbet af efterskoleåret (november, marts og juni) skal eleven sammen med sine forældre bruge Ruben til at evaluere sin egen udvikling i fagene, sit engagement i timerne og reflektere over hvorvidt han/hun selv tager ansvar for at lære noget i faget. På samme måde vil faglærere lave en evaluering af eleverne i deres fag.

Eleven skal også sammen med sine forældre evaluere sine personlige og sociale kompetencer. I evalueringen af personlige og sociale kompetencer og mål skal eleven reflektere over egen evne til at sætte sig ind i problemstillinger og løse problemer selvstændigt. Desuden skal eleven evaluere på, hvordan han/hun arbejder sammen med andre og i hvor høj grad eleven lytter til andres holdninger. Elevens kontaktlærer vil ligeledes lave denne evaluering af eleven.

Vi bruger Ruben til at sikre vores elevers udvikling og som et redskab til at synliggøre de fremskridt, eleverne gør i løbet af deres 8., 9. eller 10. klasse på True North Efterskole. Ruben er et godt målsætningsværktøj, der konkretiserer elevernes mål for faglig, personlig og social udvikling, således at der kommer handling bag ønsket om at rykke sig. Derfor bruger vi også løbende Ruben  evalueringen som udgangspunkt for vores skole-hjem-samtaler, så elevens mål og ambitioner bliver gjort håndgribelige.

Følg os på instagram

#truenorthefterskole