Værdigrundlag

 

  • En tro på det enkelte menneskes evner og vilje til selv, og i fællesskab med andre, at udvikle sig fagligt, personligt og socialt

  • En tro på at gensidig respekt og forventninger samt det at stille krav til hinanden, er grundlæggende elementer i opdragelsen og udviklingen af det enkelte menneske, og er forudsætningen for at kunne tage ansvar og forvalte frihed

  • En tro på betydningen af at lære eleverne demokratiets virkemidler med pligter og rettigheder

  • En tro på at læring, omsorg, oplevelser og udfordringer er væsentlige for den enkeltes udvikling til livsduelig selvstændig individ, der kan tage ansvar og navigere i eget liv

Underskrift