Lov om karakterfordeling

 

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

Undervisningsministeriet har derfor stillet vores links til rådighed til opgørelser af skolens karakterdata, så vi kan opfylde lovforpligtelsen ved at linke til deres service.

I forbindelse med udfasningen af Undervisningsministeriets databank, er der udviklet en ny service til visning af grundskolekarakterer.

 

Karakterfordeling:

Link til databank med karakterfordeling

Karaktergennemsnit:

Link til databank med karaktergennemsnit

 

Undervisningsministeriet

Styrelsen for It og Læring

Center for Data og Analyse

Vester Voldgade 123

1552 København V

Tlf.: 3587 8889

Support