Kære skolekreds

Vi er godt inde i foråret og dermed også datoen for generalforsamling på True North Efterskole. I år bliver det tirsdag, den 16. maj kl. 17.00 til 18.00, og afholdes på efterskolens adresse; Havnevej 11B, 7130 Juelsminde.

Betaling af årets kontingent – 100 kr. – skal senest indbetales 28. april 2017.

Indbetaling sker på reg. 7160 / kto 1563415. Husk angivelse af navn i overførslen.
Hvis man betaler for flere personer, skal alle navnene angives i overførslen.

Betaling kan også ske via mobilepay til 2052 3021.
Hvis I indbetaler via mobilepay, skal indbetalingen medfølges af en sms til 2052 3021 med oplysning om navn(ene).

Forslag til dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Forstanderens beretning
  5. Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 2016
  6. Gennemgang af budget for skoleåret 2017/18
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse
  9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal senest 2. maj 2017 mailes til adm@truenorthefterskole.dk eller pr. brev til True North Efterskole, Havnevej 11, Snaptun, 7130 Juelsminde, administrationen.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Marianna
Sekretær
True North Efterskole
8736 1801