524886476228435

Inklusion og elever med særlige behov

Inklusion et fælles anliggende

Inklusion og elever med særlige behov

På True North Efterskole er inklusion et fælles anliggende. Alle lærere på TNE trænes i at imødekomme læringsbehovet hos elever med særlige behov. Dette sker gennem konkrete, pædagogiske redskaber og et fokus i hele skolens hverdag på at skabe et inkluderende læringsmiljø med høj grad af gennemsigtighed, samt en stærk følelse af fællesskab i klassen.

Inkluderende tiltag i den almene undervisning
  • To-lærer-struktur i alle fag
  • Mulighed for deltagelse i bemandet lektiecafé med faglærere alle hverdage
  • Opfølgende samtale med forældre, elev og kontaktlærer hver 6. uge på telefon/online
  • Løbende kontaktlærersamtaler med afsæt i faglig, personlig og social trivsel og udvikling
  • Klasselokalerne på TNE er indrettet pædagogisk motiveret, så der er skabt plads til mange måder at lære på.

 

Elever med særlige behov
  • Læsevejlederen yder ordblinde elever hjælp til Appwriter og andre tekniske hjælpemidler.
  • Eleven tilbydes lektiehjælp, hvor en ekstra lærer indgår i undervisningen med fokus på et lille hold af klassens elever
  • Der er mulighed for forlænget tid til skriftlige prøver og terminsprøve efter vurdering af læsevejlederen, faglærerne og skolens ledelse
  • Der er mulighed for ekstra støtte i forbindelse med prøverne efter behov
  • Elever med særlige behov vejledes evt. særligt med henblik på studievalg

 

Elever med særlige behov optages på lige fod med andre elever, dog under forudsætning af, at elevens særlige behov er forenelig med undervisningen, fællesskabsaktiviteter, praktiske tjanser samt det daglige samvær. I tilfælde af stærkt behandlingskrævende behov, henviser vi til skoler, der er specielt indrettet hertil.

Følg os på instagram

#truenorthefterskole