524886476228435

Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Kære medlemmer af skolekredsen

Kære medlemmer af skolekredsen

Der indkaldes til generalforsamling i skolekredsen mandag den 17. juni 2024 kl. 16.00 på True North Efterskole, Havnevej 11B, Snaptun, 7130 Juelsminde.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Ledelsens beretning
  4. Forelæggelse af regnskabet 2023
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse.
    På valg er: Nicolai Moltke-Leth, Hans Henrik Knoop og Kim Østergaard.
  7. Fastsættelse af kontingent for 2025
  8. Eventuelt

Vedr. pkt. 5 Indkomne forslag, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til traktementet bedes du tilmelde dig til undertegnede senest mandag den 10. juni.

Følg os på instagram

#truenorthefterskole