Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Kære medlemmer af skolekredsen

Der indkaldes til generalforsamling i skolekredsen mandag den 5. oktober 2020 kl. 16.00 på True North Efterskole, Havnevej 11B, Snaptun, 7130 Juelsminde.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj måned. Dette har grundet corona ikke været muligt og forsvarligt, og skolen har fået tilladelse fra Efterskoleforeningen til at udskyde generalforsamlingen til et senere tidspunkt på året. Vi håber at corona-situationen ikke forværres yderligere, og at vi kan gennemføre den 5. oktober.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Ledelsens beretning
  4. Forelæggelse af regnskabet 2019
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse. På valg er: Jette Rosendal, Trine Schloss Pedersen, Christian Lund og Jens Gamauf Madsen.
  7. Fastsættelse af kontingent for 2021
  8. Eventuelt

Vedr. pkt. 5 Indkomne forslag, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til traktementet bedes du tilmelde dig til undertegnede senest torsdag den 1. oktober.

Med venlig hilsen
Klaus Hougaard

Økonomiansvarlig
True North Efterskole
Tlf. 8736 1801

Følg os på instagram

#truenorthefterskole