fbpx

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Kære medlemmer af skolekredsen

Kære medlemmer af skolekredsen

Der indkaldes til generalforsamling i skolekredsen
onsdag den 24. november 2021 kl. 16.15

på True North Efterskole, Havnevej 11B, Snaptun, 7130 Juelsminde.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj måned. Dette har grundet corona ikke været muligt og forsvarligt, og skolen har fået tilladelse fra Efterskoleforeningen til at udskyde generalforsamlingen til et senere tidspunkt på året.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Ledelsens beretning
  4. Forelæggelse af regnskabet 2020
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse. På valg er: Nicolai Moltke-Leth, Hans Henrik Knoop og Kim Østergaard.
  7. Fastsættelse af kontingent for 2022
  8. Eventuelt

Vedr. pkt. 5 Indkomne forslag, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til traktementet bedes du tilmelde dig til undertegnede senest fredag den 19. november.

Kontingent for året 2021, 100 kr, bedes indbetalt på MobilePay 10290, eller reg. 0757 konto 3230 083915. Angiv venligst navn i tekstfeltet.

Venlig hilsen

Klaus Hougaard
Økonomiansvarlig
87 36 18 01

Følg os på instagram

#truenorthefterskole