Styrkebaseret læring på True North Efterskole

På True North Efterskole arbejder vi med principper, der bygger på styrkebaseret læring. Fundamentet er teori og forskning fra Positiv Psykologi samt en række evidensbaserede metoder inden for læring.

Styrkebaseret læring defineres som læreprocesser, baseret på en persons:

 • stærkeste talenter og personlighedstræk
 • optimale måder at lære på
 • karakterstyrker
 • interesser og værdier

Styrker defineres som det, der får en person til at føle sig fuld af energi, kraft og styrke; det, som personen holder af at gøre, er interesseret i og god til; den vitale gnist i succesfuld læring, som forbinder motivation, engagement, præstation, overbevisning og selvtillid med opfyldelsen af målet.

Styrkebaseret læring er læring, som bygger på tidligere energigivende succeser.

Vigtige elementer i den styrkebaserede tilgang:

 • identificerer, udvikler og fejrer styrker, så eleverne vokser og føler sig stærkere
 • giver eleverne mulighed for maksimal brug af deres styrker
 • tager højde for individuelle forskelle
 • tilbyder eleverne valg til opnåelse af deres personlige læringsmål
 • betoner styrker frem for mangler
 • opmuntrer eleverne til at bygge på deres styrker i mødet med udfordringer
 • understøtter eleverne i at glædes over deres potentiale

Hvorfor er det vigtigt?
Vi er overbeviste om, at elevernes tro på sig selv, på hvem de er, og hvad de kan præstere som mennesker, er nøglen til deres glæde og succes i livet.

Den metodiske DNA-streg i projektet
True North Efterskoles særlige kendetegn er, at vi inddrager mange teorier, som vi kobler til én sammenhængende metode.

 • Mindset: Arbejder med et udviklende tankesæt. Fokus på elevens styrker fremfor på manglerne. Positivitet: Det rare, det engagerede og det meningsfulde liv.
 • Gennemskuelige mål: Arbejder med taksonomiske mål: Fra overfladeforståelse til dybdeforståelse opstillet i såkaldte Rubrics, så eleven kan se såvel slutmål som næste udviklingszone.
 • Personligt lederskab og sociale kompetencer: Arbejder med fem kompaspunkter: Optimisme, Vedholdenhed, Ejerskab og Integritet med udgangspunkt i Respekt samt med metakognition: Elevens viden om og forståelse for egen læring.
 • Trivsel: Inddrager læringsmiljø, klasseledelse, strukturer og ”Orden i hovedet på den fede måde”: Orden i kroppen, i forståelsen, i koncentrationen samt social og eksistentiel orden.
 • Relationer: Arbejder med kommunikationskompetencer, relationskompetencer og velfungerende teams.
 • Styrkebaseret læring: Arbejder med såvel undervisnings- som elevdiffentiering, samt med mange måder at lære på (fx aktiv indlæring, læringsstile, cooperative learning).
 • Rollemodeller: Arbejder med tydelige rollemodeller, der ”inkarnerer” budskabet samt ”buddy-systemer”, hvor eleverne er rollemodeller for hinanden.
 • Feed-back: Arbejder med ipsativ vurdering, der fokuserer på vurdering i forhold til egne indlæringsfremskridt, samt med formativ evaluering, hvor fokus er på, hvad der kan gøres bedre.

Ressourcer

 • True North´s erfaring og ekspertise: 12.000 teenagere har gennemgået True North’s succesfulde selvudviklingsprogrammer. True North’s læringsfilosofi, hvor undervisernes faglige-, relations- og  ledelses- kompetencer indgår i et dynamisk samspil. Understøttet af Clearing House rapporten fra 2008.
 • Boström & Schmidts skandinaviske læringsstilsmodel, som bygger på brainbased learning.
 • Læsestile udviklet af The National Reading Styles Institute v/ Dr. Marie Carbo.
 • Fysisk træning og bevægelse som træning samt i selve undervisning udviklet af Catz Sports.
 • ”Instructional Rubrics” og taksonomisk målsætning (SOLO taxonomy)

Vi arbejder målrettet med alle dele af elevernes personlige, sociale, fysiske og faglige udvikling.
Det unikke ved True North Efterskole er det målrettede og individuelle fokus.

Challenge-fagene
Er et middel for den enkelte elev til at udfolde egne styrker, talenter og interesser til at nå det endegyldige mål: At skabe livsduelige mennesker, som ved, hvem de er, og som kan håndtere egne styrker og udfordringer og skabe det liv, de drømmer om til gavn for dem selv og fælleskabet.