Baggrund for skolen

Sådan begyndte det…

True North Efterskole bygger på erfaringer fra sociolog og tidligere jægersoldat Nicolai Moltke-Leths arbejde i True North med teenagere, undervisere og skoler. Siden 2007 har True North haft mere end 12.000  teenagere igennem deres succesfulde udviklingsprogrammer inden for personligt lederskab og sociale kompetencer. Flere tusinde lærere har derudover modtaget True Norths træning i klasseledelse og i at skabe optimale betingelser for læring.

Fra 2008 har Nicolai Moltke-Leth i tæt samarbejde med en kreds af såvel danske som internationale undervisere, skolefolk, lærere og pædagoger arbejdet med udvikling af nye undervisnings- og læringsmetoder og tilgange til teenagere baseret på nordisk læringssyn og nordiske undervisningsprincipper. Tilgangen til eleverne og undervisningen bygger på undervisnings- og elevdifferentiering  gennem den enkeltes elevs læringsstil, elevens egne styrker samt anvendelse af positiv psykologi. Dette er sket gennem forskellige skoleforløb, i udskolingen på 8.- 9. og 10. klassetrin, i kommuner samt på uddannelsesinstitutioner over hele landet.

Evaluering viser…                                                     

Evaluering af elever, der har været på camps, og som efterfølgende er gået videre i skoleforløb og på ungdomsuddannelser viser

  • væsentlig stigning i trivsel – selvværd – læringsparathed – faglige resultater
  • væsentlig mindre frafald fra gymnasiet, handelsskolen og ungdomsuddannelserne

Sådan er True North Efterskole unik….

En kreds af eksperter fra undervisningsverdenen, ledere af uddannelsesinstitutioner samt forskere på undervisnings- og læringsområdet, kobler nu de opnåede resultater fra True Norths undervisningsprogrammer sammen med kostskoleformen i True North Efterskole. Skolen har unik ekspertise i

  1. Udvikling af  unge menneskers personlige, sociale, fysiske og faglige kompetencer
  2. Træning af lærere, der skaber maksimale resultater i undervisning og klasseledelse
  3. Skabelse af optimal trivsel og læringsglæde hos eleverne

True North Efterskole bliver på denne måde den bedst tænkelige platform for udvikling af unge mennesker –  en skole med store ambitioner om, indenfor den nærmeste fremtid, at blive en af landets bedste efterskoler.

Efterskoleformen…

Formålet 
med den selvejede institution, True North Efterskole, er at drive efterskole indenfor rammerne af gældende regler og love om frie efterskoler, hvor undervisning og samvær tager sigte på udvikling af personlig og sociale kompetencer samt på almen dannelse, opdragelse og uddannelse.

Planerne om etablering af en efterskole har været undervejs gennem flere år. Udfordringen har været at finde et egnet sted, der kunne danne de optimale rammer for skolens indhold, pædagogik, værdigrundlag og menneskesyn.

I kursusejendommen Snaptun fandt vi  de fantastiske rammer, som i dag udgør True North Efterskole Snaptun.

True North Efterskole har fået støtte af Ole Kirk´s Fond og Det Obelske Familiefond.