UP (Unlocking Potential)

er True North Efterskoles signaturfag.

Solid faglighed, personligt lederskab og sociale kompetencer giver livsduelighed, og UP er en obligatorisk træning for de elever, som vælger at gå på True North Efterskole.
True Norths læringssystem er designet til at sikre, at eleverne får de bedste muligheder for at frigøre deres potentiale. UP – faget begynder, så snart eleverne træder ind på skolen. Skoleåret er organiseret, således at eleverne introduceres til 5 personlige og sociale temaer for at opbygge deres styrker:

Et Udviklende Mindset

Eleverne lærer forskellen på et fastlåst og et udviklende mindset, og får værktøjer og strategier, som kan bruges til at udvikle deres mindset. Dette indbefatter forståelsen af  deres eget potentiale, og håndtering af de udfordringer, de møder.

Hjernen på arbejde

Eleverne lærer fundamentet for, hvordan hjernen fungerer, samt de ”lær at lære” strategier, der passer bedst til den enkelte. Endelig lærer de ved hjælp af deres nysgerrighed og kreativitet at blive deres egen bedste coach.

Forandringslederskab

True Norths Karakterkompas hjælper eleverne til at udvikle en stærk karakter, som er nødvendig for forandringslederskab. En forandringsleder er et menneske, som modellerer selv-forbedring for at kunne blomstre og skabe positive forandringer i de fællesskaber og den verden, de lever i. TNE underviser eleverne i forandringslederskab.

Social Kompetence

True North Efterskoleeleverne lærer kommunikations- og konflikthåndteringværktøjer. De lærer at udvikle empati for andre, i takt med at de udvikler deres egen modstandsdygtighed og får selv-beskyttende færdigheder. De lærer at løse problemer, så alle oplever at vinde.

Energistyring

Eleverne lærer principperne for at styre deres egen energi til at skabe fuldt engagement. De udvikler færdigheder til at anvende og styre deres fysiske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle energi, mens de udvikler vaner, der giver succes. De lærer at operere ud fra deres egen personlige vision samt udvikle og praktisere effektiv målsætning.

UP programmet er koordineret med Challengefagene

Performance, Waterlife, Outdoor & Adventure, Project Management og Art & Design.

I challengefagene prøver eleverne kræfter med det, de har lært i UP om målsætning, om at opbygge selvtillid, at udvikle udholdenhed, problemløsning, samarbejde osv. I Challengefagene trænes de personlige styrker og sociale kompetencer gennem alt det, eleverne lærer i selve challengefaget.