Project Management

I Challengefaget lærer vi dig om project management i praksis. Du lærer at få den gode ide, omsætte den til virkelighed, planlægge et projekt, føre det ud i virkeligheden, evaluere og forbedre. Du bliver udfordret på at skabe gode rammer for dit team, så I i fællesskab kan udarbejde de bedst mulige projekter, hvor der både er fokus på proces og produkt.

Vi arbejder med:

  • Innovativ og entreprenant tankegang
  • Projektplanlægning
  • Projektstyringsværktøjer
  • Gruppedynamik
  • God ledelse
  • At sælge sin idé
  • Budgettering
  • Fundraising

Formål:

Hvorfor skal jeg lære det? Project management handler om at få værktøjerne og kompetencerne til at lave projekter sammen med andre. Projekter kan være store og små. Med gode delmål og en gennemarbejdet plan bliver eksempelvis din OSO-opgave overskuelig og nem at gå til. Og med et ordentligt budget, en projektplanner og en tids-, ansvars- og ressourceplan, bliver din planlægning af skolens udenlandsrejse (challengerejse) konkret, seriøs og udviklende. Vi sætter fokus på at udnytte dine ressourcer og styrker; både i forbindelse med hverdagen og i de helt store projekter, hvor alting skal gå op i en højere enhed. Vi kobler elementer fra faget Unlocking Potential (UP) med praktiske færdigheder og teoretisk viden.

Skal jeg kunne noget i forvejen?

Projektledelse handler om at tage styringen i et projekt. Som projektgruppeleder har du ansvaret for, at dit team leverer varen, hvilket nogen gange indebærer, at man skal tage lederrollen over for sine kammerater. Vi arbejder med det gode teamsamarbejde og med hvordan man skaber motivation og engagement hos andre.