Obligatoriske fag:

Fælles timer:           ..UP  •  Challengefag  •   Morgenmotion • Morgensamling

  •   9. klasse:…….Dansk  •  Matematik  •  Fysik/Kemi  •  Engelsk  •  Tysk/Fransk
  •   9. klasse:….Historie  •  Samfundsfag  •  Biologi  •  Geografi  •  Idræt
  • 10. klasse:…….Dansk  •  Matematik  •  Fysik/Kemi  •  Engelsk  •  Tysk/Fransk

“Unlocking Potential” (UP)

UP er True North Efterskoles signaturfag, hvor vi målrettet arbejder med udviklingen af elevernes personlige lederskab og disses sociale kompetencer. Dette fag, mener vi, er en meget vigtig komponent for at kunne skabe livsduelige individer i det 21 århundrede. Livsduelighed forstår vi på True North Efterskole som en god kombination af solide faglige kompetencerpersonligt lederskab og sociale kompetencer. UP sætter som skrevet fokus på de to sidste; personligt lederskab og sociale kompetencer. Det unikke ved skolen optræder, når UP-træningen møder den fag-faglige udvikling. Erfaringerne fra True North er, at kompetencer fra UP har en stor gavnlig effekt på den faglige udvikling hos eleverne. Men endnu vigtigere sikres eleverne alsidige livsduelighedskompetencer til brug resten af livet. UP er derfor en obligatorisk træning for dig, som vælger at gå på True North Efterskole. (Læs mere)

UP programmet er yderligere integreret med alle fagfaglige fag og koordineret med challenge-fagene .

Challengefag

De valgfri linjefag, som vi kalder Challengefag er oplevelses-, færdigheds- kundskabs- og dannelsesfag, hvor du udvikler dig gennem kropslig, kreativ, personlig, social, følelsesmæssig og intellektuel læring.

Du udvikler dig altså gennem en proces, hvor du har alle dele af din krop, dit sind og din hjerne i spil i en social sammenhæng og i fag, der virkelig interesserer dig.

Challenge-fagene bygger bro til UP og de boglige fag, og det, du lærer i challenge-agene, kan du drage nytte af i de boglige fag.


Art & Design (læs mere) er til dig,  der har lyst til at udvikle dig gennem kreative processer og med alle mulige materialer…

Performance (læs mere) er et kombinationsfag til dig, der har lyst til at udvikle dig og arbejde musisk. Enten med din krop, gennem forskellige danseformer, og/eller med musikundervisning, instrumenter, band, sang…

Outdoor & Adventure (læs mere) er til dig, der har lyst til at udvikle dig gennem fysiske og mentale udfordringer…

Water Life (læs mere) er til dig, der har lyst til at udfordre dig selv på havets elementer…

Project Management (læs mere) er til dig, der vil omsætte ideer/projekter til virkelighed, via planlægning, evaluering og forbedring …

 

Prøver:

På True North Efterskole er det obligatorisk at alle eksamener i enten Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) eller 10. klasses prøven (FS10).

Prøvekarakter:

True North Efterskole er en nystartet efterskole, som kontinuerligt arbejder med undervisningskvalitet og dermed elevernes faglige niveau.
Skoleårs karakter kan ses her:

 

Elevers overgangsfrekvens til anden uddannelse:

På dette link kan man fremadrettet se hvilke uddannelser eleverne vælger efter True North Efterskole.
Skolen er nyopstartet i 2013/14 – Derfor indgår eleverne tidligst i statistikken fra 2015, hvorfor denne statistik jf. link til UVM fortsat er tom:

 

Selvevaluering elever:

Formålet med selvevalueringen er, udover at opfylde lovkravet om en sådan, at dokumentere vores praksis og skabe overblik over indsatsområder i forhold til formålsparagraf. Selvevalueringen er elevernes vurdering af deres ophold og undervisningen samt af forholdet til hinanden og lærerne. En del er således konstaterende, hvor vi efterfølgende har identificeret relevante indsatsområder, som skal sikre progression på udvalgte områder i det følgende skoleår.

 

Evaluering af elevernes udbytte af undervisning og indsatsområder

True North Efterskole er en nystartet skole, hvilket afspejler sig både i deltagerantallet og resultaterne i selvevaluering.


True North Efterskole udarbejder løbende mål og handlingsplan for det kommende skoleår.
Indsatsområderne fremgår af nedenstående link: