524886476228435

Baggrund for skolen

Sådan begyndte det...

True North Efterskole blev stiftet i 2013 af sociolog og tidligere jægersoldat Nicolai Moltke-Leth. 

Skolen bygger på erfaringerne fra organisationen True North stiftet af Nicolai Moltke-Leth i 2007. Siden 2007 har True North haft mere end 40.000 teenagere igennem deres udviklingsprogrammer inden for personligt lederskab og sociale kompetencer, og flere tusinde lærere har gennem årene modtaget True Norths træning i klasseledelse og i at skabe optimale betingelser for læring.

Fra 2008 har Nicolai Moltke-Leth og True North i tæt samarbejde med en kreds af danske og internationale undervisere, skolefolk og lærere udviklet nye undervisnings- og læringsmetoder til teenagere baseret på nordisk læringssyn og nordiske undervisningsprincipper. Tilgangen til eleverne og undervisningen bygger på undervisnings- og elevdifferentiering gennem den enkeltes elevs læringsbehov, elevens individuelle styrker samt anvendelse af positiv psykologi. Dette er udviklet og testet gennem forskellige skoleforløb, i udskolingen på 8.- 9. og 10. klassetrin, i kommuner, særlige projekter for fonde samt på uddannelsesinstitutioner over hele landet.

Ønsket om at skabe en rollemodel skole

Gennem den gentagne succes med True Norths metoder opstod ønsket om at skabe en skole, som skulle klæde elever på til at kunne navigere et godt liv i det 21. århundrede.

Drømmen var ikke bare en innovativ skole for elever, men en skole, som kunne være et pædagogisk fyrtårn og en rollemodel for andre skoler, så metoderne kunne nå ud til mange flere børn, unge og undervisere.

En kreds af eksperter fra undervisningsverdenen, ledere af uddannelsesinstitutioner samt forskere på undervisnings- og læringsområdet, koblede de opnåede resultater fra True Norths undervisningsprogrammer sammen med kostskoleformen i True North Efterskole med fokus på:

  1. Udvikle unge menneskers personlige, sociale, fysiske og faglige kompetencer
  2. Styrke læreres undervisningskompetence og klasseledelse
  3. Understøtte trivsel og læringsglæde hos eleverne

Allerede i 2016 blev True North Efterskole udmærket som Danmarks første Ashoka Changemaker skole og medlem af en unik gruppe af progressive internationale skoler, som viser vejen for at klæde unge mennesker på til at leve i det 21. århundrede.

Efterskoleformen…


Formålet med den selvejende institution, True North Efterskole, er at drive efterskole inden for rammerne af gældende regler og love om frie efterskoler, hvor undervisning og samvær tager sigte på udvikling af personlig og sociale kompetencer samt på almen dannelse, opdragelse og uddannelse.

Planerne om etablering af en efterskole havde været undervejs gennem flere år. Udfordringen var at finde et egnet sted, der kunne danne de optimale rammer for skolens indhold, pædagogik, værdigrundlag og menneskesyn. I kursusejendommen Snaptun fandt vi de fantastiske rammer, som i dag udgør True North Efterskole.

True North Efterskole har modtaget støtte i opstarten fra Ole Kirk´s Fond og Det Obelske Familiefond.

Følg os på instagram

#truenorthefterskole